Mình đang nắm giữ 666 tài khoản chưa có chủ và đăng ký xác nhận. Những bạn đang muốn chơi game chưa có thì hãy cùng mình tham gia vào sự kiện này. Các bạn mỗi người nhận được một tài khoản khác nhau bằng cách sau đây.