Cộng đồng hết lời khen, group náo nhiệt như trẩy hội