Tại đây, bạn sẽ hóa thành một vị hiệp khách giang hồ trong các bang phái như Nga Mi, Thiên Long, Tiêu Dao,... để học hết các bí quyết võ thuật và xưng bá thiên hạ.