Refund Gaming là đội tuyển được yêu thích nhất của PUBG Việt Nam