Vậy tại sao biển sâu vẫn là điều bí ẩn đối với nhân loại?